Co je Ekopavilon Majdalena?

Ekopavilon Majdalena je budován jako vzorový, ukázkový objekt (nízkoenergetický dům - NED) včetně upraveného navazujícího okolí domu s důrazem na maximální úspory energií a vody. Projekt řeší problematiku výroby elektrické energie, na které je objekt závislý, snižuje spotřeby a tím i náklady na provoz, což může být zajímavé pro mnohé firmy i občany. Cílem stavby je ověřit technologie a postupy stavění NED, ukázat, jak lze zdravě a úsporně bydlet, inspirovat další stavebníky, a také vytvořit spolupracující skupinu firem a společností se zájmem o komplexní řešení úspor energie a vody.

Objekt byl již úspěšně prezentován na veletrhu Hobby 2008 a jeho řešení a vybavení je ještě ve vývoji. V areálu ekoparku v Majdaleně u Třeboně bude spolu s dalšími objekty demonstrovat pro veřejnost možnosti ekologického stavění.

Domky budou stavěny jako vzorkové – typové s nabídkou úprav dle přání zákazníka. Tím se podpoří masivnější výstavba nízkoenergetických domů, dostupných i pro méně movité obyvatele, včetně např. sociálního bydlení, přechodného bydlení nebo bydlení pro seniory.

Pavilon je naprojektován ve spolupráci se specializovanými firmami a ekologickými organizacemi s tímto vybavením:

  • střešní vestavěný sluneční kolektor propojený do centrálního integrovaného zásobníku teplé vody
  • předehřev teplé vody rekuperačním výměníkem, v létě také podlahovým vedením
  • zemní vzdušný kolektor s řízeným větráním ( v zimě předehřívá vzduch, v létě ochlazuje)
  • speciální okna s trojitým zasklením nebo vestavěným umělecký sklem
  • vnitřní sádrokartonová klenba s rozptylem světla
  • jižní sluneční okno s řízeným zastíněním a předsazenou stříškou
  • akumulační podlaha s temperancí
  • fotovoltaické zásobování elektrickou energií
  • biotop – zachycení dešťové vody.

Areál najdete v Majdaleně u silnice I/24, mezi obchodem a obecním úřadem. Prohlídka je možná po telefonické dohodě, pronájem areálu (po dohodě je možné rekreační nebo pracovní ubytování až pro 5 osob v našem areálu na libovolnou dobu, cena 1500,- Kč/den).